วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สุขภาพจิตที่ดี


สุขภาพจิตที่ดี คืออะไร ?
   องค์การอนามัยโลก  ให้ความหมายของสุขภาพจิตที่ดี ดังนี้

"สภาพจิตใจที่เป็นสุข สามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ได้อย่างราบรื่น สามารถทำตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และลักษณะความเป็นอยู่ในการดำรงชีพ วางตัวได้อย่างเหมาะสม และปราศจากอาการป่วยของโรคทางจิตใจและร่างกาย" 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น